نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

تگزاپون ان۷۰ | Texapon

تگزاپون  | texapon فرمول شیمیایی تگزاپون : CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na اکتیو : %72.5 نام های دیگر : سدیم لاریل اتر سولفات | SLES | سدیم پلی اُکسی اتیلین لاریل اتر سولفات بسته بندی : بشکه 160 کیلوگرمی

تگزاپون صدفی | Texapon

فرمول شیمیایی تگزاپون : CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na

اکتیو : %72.5 نام های دیگر : سدیم لاریل اتر سولفات | SLES | سدیم پلی اُکسی اتیلین لاریل اتر سولفات بسته بندی : بشکه 160 کیلوگرمی