نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

ادتا ۴ سدیم | EDTA disodium

فرمول مولکولی: C10H16N2O8 جرم مولی: ۲۴۴/۲۹۲ گرم بر مول ظاهر: کریستال های بی رنگ (مایل به سفید) و بی بو دانسیته: ۸۶۰/۰ گرم بر سانتی متر مکعب

سولفات آلومینیوم (زاج) نباتی | Aluminium Sulphate

فرمول مولکولی: Al۲O۱۲S۳ جرم مولی: ۳۴۲,۱۵۱gr/mol نقطه ذوب: ۷۷۰ºC نقطه جوش: ۳۳۰ºC شکل ظاهری: جامد سفید رنگ کریستالی

سولفات آمونیوم | Ammonium Sulfate

نام صنعتی : سولفات آمونیوم | Ammonium Sulfate فرمول شیمیایی : NH4)2SO4) درجه خلوص : %21 ازت، 24% گوگرد نام های دیگر: دی آمونیوم سولفایت، سولفات هیدروژن آمونیوم | AS | ASM گرید: سولفات آمونیوم گرانول – سولفات آمونیوم پودری بسته بندی: کیسه 50 کیلو گرمی

سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون | Sulfammon Granular Ammonium Sulfate

نام علمی : سولفات آمونیوم گرانوله نام تجاری : سولفامون فاتح فرمول شیمیایی  : NH4)2SO4) خلوص : %21 ازت، 24%گوگرد نام های دیگر : دی آمونیوم سولفایت | سولفات هیدروژن آمونیوم | AS بسته بندی :  کیسه 50 کیلو گرمی

سولفات آهن | Ferric Sulfate

فرمول شیمیایی : Fe2(SO4)3 سولفات آهن کریستال خلوص  %18 سولفات آهن  پودری   خلوص  %20 سولفات آهن 3 ظرفیتی %31 نام های دیگر : زاج سبز بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی، پالت یک تنی

سولفات سدیم | Sodium Sulfate

فرمول شیمیایی :  Na2SO4 درجه خلوص : %98 نام های دیگر : سدیم سولفات – نمک سدیم اسید سولفوریک – نمک گلوبر – تناردیت بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی ، کیسه 50 کیلوگرمی ، پالت یک تنی ، پالت یک تن و دویست کیلوگرمی

سولفات مس | Copper Sulfate

فرمول شیمیایی : CuSO4 درجه خلوص : %24 – %20-18 نام های دیگر : گوهر آبی | زاج کبود بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی

سولفیت سدیم | Sodium sulfite

فرمول شیمیایی : Na۲SO۳

وزن مولکولی :   ۱۲۶

شکل ظاهری : پودر سفید تا کمی زرد رنگ

محلول ۲۰% : بی رنگ و شفاف یا کمی زرد رنگ

بسته بندی : در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی دو لایه ، پلی اتیلن

متابی سولفیت سدیم | Sodium Metabisulfite

نام صنعتی : متا بی سولفیت سدیم | Sodium Metabisulfite  فرمول شیمیایی : Na2S2O5 درجه خلوص : %97.5 گرید متا بی سولفیت سدیم : سدیم متابی سولفایت صنعتی و سدیم متابی سولفایت خوراکی نام های دیگر : سدیم دی سولفیت (disodium) | سدیم متابی سولفایت | sodium pyrosulphite | سدیم پیروسولفایت بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی

هیدرو سولفیت سدیم | Sodium Hydrosulfite

فرمول شیمیایی :  Na2S2O4 جرم مولکولی : (174.107gr/mol (anhydrouse

(210.146gr/mol (dihydrate

سدیم دی تیونیت کریستالی سفید رنگ مایل به زرد کم رنگ است که بویی شبیه به گوگرد دی اکسید دارد.

هیدرو سولفیت سدیم چینی ۹۰درصد | Sodium Hydrosulfite

فرمول شیمیایی :  Na2S2O4 جرم مولکولی : (174.107gr/mol (anhydrouse

(210.146gr/mol (dihydrate

سدیم دی تیونیت کریستالی سفید رنگ مایل به زرد کم رنگ است که بویی شبیه به گوگرد دی اکسید دارد.