نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

استون ۱۶۰ کیلو گرمی | Acetone

استون پروکسید از دسته مواد منفجره بسیار حساس و قدرتمند است که از ترکیب استون و هیدروژن پروکسید به نسبت 5 به 3 و یک کاتالیزگر مانند اسید سولفوریک یا اسید کلریدریک به نسبت 3 استاین ماده بر دو نوع است استون تری اکسید و استون دی اکسید که استون تری اکسید پایدار تر از استون دی اکسید می باشد.