نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

هیدرو سولفیت سدیم | Sodium Hydrosulfite

فرمول شیمیایی :  Na2S2O4 جرم مولکولی : (174.107gr/mol (anhydrouse

(210.146gr/mol (dihydrate

سدیم دی تیونیت کریستالی سفید رنگ مایل به زرد کم رنگ است که بویی شبیه به گوگرد دی اکسید دارد.

هیدرو سولفیت سدیم چینی ۹۰درصد | Sodium Hydrosulfite

فرمول شیمیایی :  Na2S2O4 جرم مولکولی : (174.107gr/mol (anhydrouse

(210.146gr/mol (dihydrate

سدیم دی تیونیت کریستالی سفید رنگ مایل به زرد کم رنگ است که بویی شبیه به گوگرد دی اکسید دارد.