نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

هگزا متا فسفات سدیم | SHMP

نام ترکیب: هگزامتافسفات سدیم نام های متداول: هگزاسدیم متافسفات – متافسفریک اسید – نمک هگزا سدیم فرمول مولکولی: Na6P6O18 جرم مولی: ۶۱۱٫۷۷۰۴ گرم بر مول ویژگی ظاهری: کریستال های سفید رنگ جامد – بدون بو