نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود اوره | Urea

دارای 46% نیتروژن بسیار محلول در آب منبع غنی و مناسب نیتروژن بالاترین مقدار ازت در تمام کودهای جامد نیتروژنی