نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

پرکلرین ۴۵ کیلویی نیرو اصفهان | Calcium Hypochlorite

نام صنعتی : پرکلرین | Calcium Hypochlorite فرمول شیمیایی پرکلرین : Ca(OCl)2 درجه خلوص : %70-60 نام های دیگر : هیپو کلریت کلسیم

پرکلرین ایرانی ۲۵ کیلوگرمی | Calcium Hypochlorite

نام صنعتی : پرکلرین | Calcium Hypochlorite فرمول شیمیایی پرکلرین : Ca(OCl)2 درجه خلوص : %70-60 نام های دیگر : هیپو کلریت کلسیم

پرکلرین ایرانی ۳۰ کیلوگرمی | Calcium Hypochlorite

نام صنعتی : پرکلرین | Calcium Hypochlorite فرمول شیمیایی پرکلرین : Ca(OCl)2 درجه خلوص : %70-60 نام های دیگر : هیپو کلریت کلسیم

پرکلرین کلران سمنان | Calcium Hypochlorite

نام صنعتی : پرکلرین | Calcium Hypochlorite فرمول شیمیایی پرکلرین : Ca(OCl)2 درجه خلوص : %70-60 نام های دیگر : هیپو کلریت کلسیم

پرکلرین هندی ۴۵ کیلوگرمی | Calcium Hypochlorite

نام صنعتی : پرکلرین | Calcium Hypochlorite فرمول شیمیایی پرکلرین : Ca(OCl)2 درجه خلوص : %70-60 نام های دیگر : هیپو کلریت کلسیم

کلروفریک | Ferric Chloride

کلروفریک نوعی منعقد کننده معدنی می باشد و از پر مصرف ترین منعقدکننده هاست و به صورت پودر ، مایع یا متبلور به فروش می رسد. این ماده به دنبال واکنش با بی کربنات کلسیم یا هیدروکسید کلسیم، ایجاد هیدروکسید آهن(III) می‌کند که مرکزی برای تجمع مواد کلوئیدی به شمار می‌رود.