نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کلروفریک | Ferric Chloride

کلروفریک نوعی منعقد کننده معدنی می باشد و از پر مصرف ترین منعقدکننده هاست و به صورت پودر ، مایع یا متبلور به فروش می رسد. این ماده به دنبال واکنش با بی کربنات کلسیم یا هیدروکسید کلسیم، ایجاد هیدروکسید آهن(III) می‌کند که مرکزی برای تجمع مواد کلوئیدی به شمار می‌رود.