نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فرمالین ۲۰ لیتری | Formalin

فرمالدهید با نام ­هایی نظیر متانال، متیل آلدهید، متیلن گلایکول و یا متیل اکسید شناخته می شود. ترکیب شیمیایی با فرمول CH2O است که گازی با بوی تند و زننده و کوچکترین آلدهید می باشد. فرمالدهید از سوخت ناقص ترکیب های کربن دار و یا از اکسایش متانول در دمای 500 درجه سانتی گراد و در حضور نقره به عنوان کاتالیزور بدست می آید.