نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سولفات آلومینیوم (زاج) نباتی | Aluminium Sulphate

فرمول مولکولی: Al۲O۱۲S۳ جرم مولی: ۳۴۲,۱۵۱gr/mol نقطه ذوب: ۷۷۰ºC نقطه جوش: ۳۳۰ºC شکل ظاهری: جامد سفید رنگ کریستالی