نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تگزاپون صدفی | Texapon

فرمول شیمیایی تگزاپون : CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na

اکتیو : %72.5 نام های دیگر : سدیم لاریل اتر سولفات | SLES | سدیم پلی اُکسی اتیلین لاریل اتر سولفات بسته بندی : بشکه 160 کیلوگرمی