در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوراکس پنتا | Borax Pentahydrate

بوراکس پنتا | نگین تجارت پیام

boraks

فرمول شیمیایی بوراکس: Na2B4O7·10H2O

اسامی مترادف با بوراکس پنتا: بوراکس پنتا یا سدیم تترا بورات پنتا هیدرات . شکل ظاهر بوراکس پنتا: بلورهای سفید رنگ و بدون بویی هستند.

بوراکس دکا | Sodium Tetraborate

 Sodium Tetraborate

فرمول شیمیایی بوراکس:  Na2B4O7·10H2O

چگالی بوراکس: 1.73 g/cm³

 نقطه جوش بوراکس : 1,575 درجه سانتی گراد.

شکل ظاهری بوراکس دکا بوره (بوراکس) به شکل پودر سفیدی از بلورهای نرم بی رنگ تشکیل شده است .