نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بوراکس پنتا | Borax Pentahydrate

بوراکس پنتا | نگین تجارت پیام

boraks

فرمول شیمیایی بوراکس: Na2B4O7·10H2O

اسامی مترادف با بوراکس پنتا: بوراکس پنتا یا سدیم تترا بورات پنتا هیدرات . شکل ظاهر بوراکس پنتا: بلورهای سفید رنگ و بدون بویی هستند.